KranDecyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczące przydatności wody do spożycia.

Informacja o twardości wody:

  • Dla miejscowości zasilanych z wodociągu WOLICZKA-ŚWILCZA twardość ogólna wody określona ostatnim badaniem wynosi - 410 mg/l CaCo
  • Dla miejscowości zasilanych z wodociągu PRZYBYSZÓWKA-BZIANKA twardość ogólna wody określona ostatnim badaniem wynosi - 152 mg/l CaCo
  • Dla miejscowości zasilanych z ujęcia wody w BRATKOWICACH (Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza-Kamyszyn, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska) twardość ogólna wody określona ostatnim badaniem wynosi - 100 mg/I CaCo3